Box ofertowy 1 -

Kurzy a školenia

Box ofertowy 2 -

Revízie

O nás

Činnosti spojené s BOZP vykonávam na celom území Slovenskej republiky. Som držiteľom certifikátu NiP
a osvedčení o vykonávaní všetkých súvisiacich činností. Vzácne a mnohoročné skúsenosti (od roku 1986)
sú zárukou poskytnutia služieb na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.

Všetky prevádzky sú povinné spĺňať predpisy bezpečnosti práce a každý zamestnanec i zamestnávateľ
musí byť oboznámený s týmito predpismi. Musí byť riadne vyškolený a dané predpisy musí dodržiavať a riadiť
sa nimi. Po absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, každý absolvent podpisuje prehlásenie,
že bol riadne vyškolený.